EVU Papier Conservering

Papier is een complex materiaal. De wisselende samenstelling van dit natuurlijke vezel materiaal en de voortdurend veranderende papier productie zijn van invloed op de veroudering en daarmee de staat van het papier. Daarnaast spelen opslagomstandigheden en de frequentie van het gebruik een belangrijke rol. Om deze reden is het een grote uitdaging vast te stellen in hoeverre papier in archieven en bibliotheken behoefte heeft aan restauratie.

De afgelopen jaren hebben wij een uniek proces ontwikkeld, papercare, om op droge wijze boeken en papierwaren te massa ontzuren door superkritischeCO2 extractie. Hierdoor realiseren wij een levensduur verlenging van 50 tot 100 jaar afhankelijk van de status van het papier.Buiten het ontzuren om hebben wij de techniek in huis om boeken en papierwaren binnen enkele ogenblikken te analyseren en de status van het materiaal te beoordelen. Dit doen we met de SurveNIR methode. Het monitoren van uw archief is dus ook bij ons in goede handen.

Bij een juiste conservering hoort ook een goede verpakking. Wij zijn de Nederlandse agent van de zuurvrije verpakking specialist Schempp, en hebben een online webshop opgezet om snel en eenvoudig zuurvrije verpakkingen voor de archief en museum wereld te verstrekken.

De staat van papier, als meest gebruikte drager van informatie, is van doorslaggevende betekenis voor het behoud van het historische cultuurgoed. Op basis van kennis van de staat van het papier kunnen de opslagomstandigheden worden verbeterd en toegangsbeperkingen worden gedefinieerd. De aard en omvang van een restauratie kunnen worden bepaald, en ook de strategische planning ten behoeve van behoud van het bestand is pas mogelijk indien de staat van het papier bekend is. De standaardmethoden voor het bepalen van de staat van papier hadden tot dusverre altijd een verwoestend effect en waren tijds-, materiaal- en kostenintensief.Logisch dat in archieven en bibliotheken tot dusverre alleen visuele waarneming, de pH-pen en de methode van vouwgetal werden toegepast om de staat van het papier vast te stellen. SurveNIR® is een snelle nieuwe meetmethode om de kwaliteit van het papier van een collectie in kaart te brengen. Door een non-destructieve meting kan er een beoordeling plaatsvinden zonder beschadigen van de collectie.

Close Menu